Keravan Keskustan vaaliohjelma 2017

Kerava on mahdollisuus

Keravan Keskusta kiteyttää paikallisen vaaliohjelmamme sanoihin Kerava
on mahdollisuus
. Tutustu ohjelmamme täällä.

Meillä on kaupungissamme valtavasti vahvuuksia ja tahtoa niiden käyttämiseen. Tehdään Keravasta menestystarina. Yhdessä!

Huolenpitoa - huomennakin

Keskustan valtakunnallinen kunnallisvaalien ohjelma korostaa huolenpitoa
ja välittämistä, joka ulottuu kauemmas tulevaisuuteen. Puolueemme
ohjelmaan voit tutustua Keskustan kotisivulla.Keravan Keskustan vaaliohjelma 2012

Keskusta kutsuu:Tule vaikuttamaan Keravan tulevaisuuteen!

Kotikaupungin kokoinen ja turvallinen Kerava

Haluatko, että Kerava on inhimillisen kokoinen, turvallinen, vireä ja viihtyisä?

Me haluamme. Kutsumme myös Sinut mukaan kehittämään Keravaa.

Kerava on hyvä kaupunki asua, elää ja toimia. Se on sopivan kokoinen. Palvelut ovat lähellä. Kerava on helppo kokea omaksi kotikaupungiksi. Me haluamme, että näin on jatkossakin. Emme hyväksy Keravan pakkoliitosta naapurikuntien kanssa.

Kuntavaaleissa ratkaistaan Keravan ja monen muun kunnan tulevaisuus. Keravan Keskusta puolustaa kuntalaisten ja kuntien itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Keskusta puolustaa lähipalveluita, työpaikkojen lisäämistä, turvallista asumista ja viihtyisää ympäristöä. Tälle linjalle haemme tukeasi.

Haluamme suunnata voimavaroja peruspalvelujen kehittämiseen. Kun valtio antaa kunnille lisää tehtäviä, se ei saa samalla sysätä niiden ja palvelujen järjestämisen rahoitusvastuuta yksinomaan kunnille: Keskusta ei hyväksy kuntien valtionosuuksien vähentämistä, kuten maan hallitus on nyt tekemässä.

Tulevalla valtuustokaudella on uudistettava palveluja ja toimintatapoja. Talouden ja palvelujen on oltava tasapainossa. Haluamme pitää verotuksen kohtuullisena ja kaupungin velkaantumisen kurissa. Syömävelkaa ei voi ottaa.

Lapsille ja nuorille parempi kaupunki

Vastuu lasten kasvatuksesta kuuluu ensisijaisesti perheille. Kaupungin on tuettava perheitä heidän tärkeässä tehtävässään. Hyvässä kotikaupungissa lapsilla ja nuorilla on turvallista elää. Heillä tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään opiskelemalla sekä harrastamalla liikuntaa ja kulttuuria.

Kannatamme aitoa valinnanvapautta päivähoitopalveluissa. Yhdelle perheelle sopii yhdenlainen, toiselle toisenlainen ratkaisu. Valinnat ovat perheiden. Kasvavaan palvelujen kysyntään on vastattava ajoissa. Pienten lasten kotihoidontuen Kerava-lisä on säilytettävä vähintään nykyisen tasoisena. Sitä tulisi saada tarvittaessa 2-vuotiaaksi asti. Hyvät päivähoidon palvelut on turvattava myös uusille keravalaisille.

Lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraa on torjuttava. Lapsiperheiden kotipalveluja on lisättävä. Niiden käyttämisen on oltava mahdollista ilman lastensuojeluasiakkuutta tai siihen pakottamista. Koulupudokkuuteen on puututtava ja jokaiselle nuorelle on taattava vähintään toisen asteen tutkinto. Ongelmien ennalta ehkäisemiseksi on etsivää nuorisotyötä vahvistettava.

Keravan kouluolot on laitettava kuntoon. Kurkelan yhtenäiskoulun hanke on toteutettava ilman viivytyksiä sekä tehtävä tarpeelliset koulujen peruskorjaukset. Koulujen työrauha on turvattava. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on panostettava riittävästi. Koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä on tiivistettävä.

Terveyspalvelut painopisteeksi

Haluamme kehittää terveyskeskuspalveluja ja parantaa niiden saatavuutta. Potilaiden on saatava yhteys terveyskeskukseen itse valitsemallaan tavalla puhelimitse tai jalkautumalla. Hoitosuhteiden jatkuvuuden turvaaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoa. Suun terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tilat on laitettava kuntoon. Keskusta tukee uuden, monipuolisen palvelukeskuksen ripeää toteuttamista.

Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen vanhuuteen kotona, palvelutaloissa ja laitoksissa. Vanhuspalveluissa on panostettava nykyistä enemmän kotiin tuotaviin palveluihin ja omaishoidontukeen. Valtaosa ihmisistä haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään.

Palvelujen järjestämisessä on käytettävä erilaisia malleja. Palvelusetelien käyttäminen on yksi mahdollisuus lisätä valinnanvapautta esimerkiksi vanhuspalveluissa ja suun terveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoito on osa kuntalaisten peruspalveluja. Sitä tarvitaan sairastumisen tai vammautumisen kohdatessa, kun avun tarve on suurimmillaan ja hoitamisessa tarvitaan erityisosaamista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ( HUS ) on keravalaisille keskeinen palvelujen tuottaja. Keravan Keskusta kannattaa Lasten ja nuorten sairaalan nopeaa peruskorjausta ja HUS:n muiden välttämättömien investointien toteuttamista.

Vapaa-ajan palvelut tukemaan hyvää arkea

Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen, kuten kirjaston ja Keravan Opiston, vahvistaminen on parasta ongelmien ennaltaehkäisyä. Liikuntajärjestöt ovat Keravan liikuntapalvelujen avaintekijöitä ja niiden taloudellinen tuki on turvattava. Uimahalli on vihdoinkin remontoitava ja laajennettava! Elävään ja vireään kaupunkiin kuuluu myös taide, jonka harjoittamista ja harrastamista tulee edistää ja myös omien taidelaitosten toiminta turvata.

Keravasta osaamisen ja yrittämisen viherkaupunki

Peruspalvelujen järjestämiseen tarvitaan verotuloja. Työnteko ja yrittäjyys ovat hyvän tulevaisuuden perusta. Yrittäjyyden vahvistaminen on Keravan menestyksen kivijalka. Päätöksenteossa on kuultava yrittäjien ääntä. Työelämän ja koulutuksen yhteyksiä on lisättävä ja paikallisia vahvuuksia hyödynnettävä. Työpaikka-alueille on etsittävä aktiivisesti uusia yrityksiä kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseksi. Keskusta-alueelle tulee rakentaa lisää asuntoja. Asukkaat tuovat lisää ostovoimaa, mikä edistää keskustan kaupallisten palvelujen kehittämistä.

Myös Keravan kaupungin omat, hyvät palvelut tuotetaan osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön työllä. Työyhteisöissä on panostettava hyvään työilmapiirin. Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen henkilöstöpolitiikka parantaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja työssä jaksamista.

Keravaa on kehitettävä viherkaupunkina, jossa on hyvä asua ja yrittää. Keravan kaikkien kaupunginosien kehittäminen on yhtä tärkeää. Keravan on osallistuttava ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kaupungin viihtyisyyden lisäämiseen. Puistoja ja muita viheralueita on oltava riittävästi.

Yhteistyössä on voimamme

Arvostamme avointa kanssakäymistä, yhteistoimintaa ja toisista välittämistä. Haluamme tehdä aitoa yhteistyötä kaikkien keravalaisten ja eri valtuustoryhmien kanssa. Myös järjestöt ja seurakunta ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Keravan kaupungille. Niitä on kunnioitettava sanoissa ja teoissa. Syrjintää emme hyväksy missään muodossa emmekä millään perusteella.

Myös kuntayhteistyön tulee perustua aitoon kumppanuuteen, toisten kunnioittamiseen, vapaaehtoisuuteen sekä yhteisten ratkaisujen hakemiseen mm. asumista, maankäyttöä ja liikennettä koskevissa asioissa. Emme hyväksy valtiovallan sanelua ja pakkotoimia kuntien yhdistämiseksi vastoin niiden tahtoa.

Turvallinen ja hyvä arki ja parempi tulevaisuus tehdään yhdessä. Tule mukaan!